Een modern internaat

Een tweede thuis

Voor alle studierichtingen

Begeleiding bij studeren

Draadloos internet voorzien

Studiesfeer

De internen, die onder toezicht en begeleiding werken, kunnen rekenen op een absolute stilte in een ruime studiezaal.

Ook op de kamers moet dezelfde sfeer heersten die tot rustige concentratie aanzet.

Bovendien moet ieders privacy gerespecteerd worden en ga je niet bij elkaar op de kamer zonder de toestemming van de opvoeders!

Internen worden tot persoonlijk werk gestimuleerd. Ze kunnen bij hun studie geholpen worden door samenwerking (het tandemsysteem) en door tijdelijke bijlessen.

Hun studieresultaten worden opgevolgd.

Maandrapporten worden, indien nodig, besproken met de internaatsbeheerder of de opvoeders. Zij bespreken tekorten of leermoeilijkheden met de graadcoördinator.

In het internaat zijn alle mogelijk woordenboeken en internetfaciliteiten ter beschikking (ook draadloos internet tot op de kamer).

Klik hier om het volledige internaatreglement te bekijken